Tijdelijk een gratis MJOP.

website-fotos-bouw-11Het meer-jaren onderhoudsplan, kortweg MJOP is een belangrijk instrument om de te verwachten onderhoudskosten voor de toekomst in beeld te brengen. Doordat onderhoudssituatie van het pand bij het maken van het plan uitgebreid wordt onderzocht, geeft een MJOP ook een goed beeld over de technische staat van een gebouw.

Professionele gebouwbeheerders gebruiken een MJOP om een duidelijk overzicht te krijgen hoeveel geld er moet worden gereserveerd om toekomstige onderhoudskosten te kunnen betalen. Het plan wordt daarom ook vaak een meer-jaren onderhoudsbegroting (MJOB) genoemd.

In de toekomst kijken, kan natuurlijk niemand. Daarom blijft een MJOP altijd een globaal overzicht dat geen zekerheid biedt dat de vastgestelde  verwachting ook daadwerkelijk uit komt. Een MJOP is geen werkplan of een offerte.
Een oud spreekwoord zegt; “Er lopen veel wegen naar Rome”. Dat geldt in zekere zin ook voor het maken van een MJOP. Er zijn meerdere manieren om toekomstige kosten vast te stellen.

Het maken van een MJOP is een tijdrovende klus en is derhalve prijzig. De uiteindelijke prijs wordt bepaald door de aard en de grootte van het object en het gewenste detailniveau van de beschrijving van de gebouwelementen.
Tijdelijk biedt NOP-VvE beheer aan een gratis MJOP te maken voor nieuwe klanten die het volledige beheer aan ons uitbesteden. NOP stelt hiervoor als voorwaarde dat de VvE minimaal twee jaar van onze volledige gebouwbeheerdiensten gebruik maakt.

Lees meer over het maken van een MJOP.

Klik hier voor het contactformulier.