Automatisering

Bij NOP VvE beheer vinden we het prettig om zoveel mogelijk tijd te hebben voor het contact met onze klanten. Door automatisering bij NOP VvE-beheer zo optimaal mogelijk te organiseren, komt er meer tijd beschikbaar voor persoonlijk contact..
Om dat te bereiken zorgen we er voor dat we veel taken die achter de schermen plaatsvinden snel kunnen uitvoeren. Automatisering is hiervoor vanzelfsprekend een van de belangrijkste hulpmiddelen.

De twee belangrijkste programma’s die NOP voor het VvE bedrijf gebruikt zijn:

  1. Convect beheer
  2. Exact Business software

Convect Beheer

Convect beheer is een online totaal automatiseringsconcept voor VvE beheer, waar alle gegevens van de VvE’s veilig in zijn opgeslagen en kunnen worden bijgehouden. Slimme beheersoftware zorgt er voor dat (soms saaie) administratieve taken snel en efficiënt worden uitgevoerd. Alle afspraken die worden gemaakt met besturen, eigenaren, huurders en leveranciers worden overzichtelijk opgeslagen en weergegeven. Op veel zaken en taken worden reminders geplaatst zodat we belangrijke- en minder belangrijke zaken niet kunnen vergeten.

Een transparante manier van werken staat hoog in ons “NOP vaandel”. Opdrachtgevers, besturen en eigenaren kunnen volledige inzicht hebben in hun gegevens. Zo wordt er voor iedere VvE die wij beheren een eigen, goed beveiligde, website aangemaakt waar relevante gege
vens zijn in te zien en waar b.v. klachtmeldingen kunnen worden doorgegeven. De toegankelijkheid van het systeem kan in overleg met het bestuur en/of de ALV van de VvE worden vastgesteld.

Exact Business Software

Exact Business software is een van de meest toonaangevende online administratieprogramma’s op de Nederlandse markt en mogelijk daar buiten. De werking van het Convect beheerprogramma sluit naadloos aan op het boekhoudpakket van Exact. Indien gewenst kunnen bestuurders van een VvE een inkijklicentie voor de betreffende VvE krijgen, zodat zij mee kunnen kijken in de administratie.

Veiligheid

Veiligheid staat met betrekking tot de automatisering bij NOP VvE-beheer hoog in het vaandel. Beide programma’s zijn zeer goed beveiligd. De communicatie van en naar de site’s verloopt via een SSL verbinding. Alle data die van en naar de applicatie’s wordt gestuurd is versleuteld. Daarnaast passen beide programma’s encryptie toe en voldoen aan de zeer hoge beveiligingseisen die overeen komt met hoe dit bij banken werkt.