Brancheorganisatie voor VvE beheerders – BvvB

VvE beheer is het vakgebied waarin men zich bezighoudt met het beheren van Verenigingen van Eigenaren en alles wat daarmee samenhangt. Het vakgebied is dus vrij breed. Het houdt zich bezig met vastgoedbeheer in al zijn facetten, financieel beheer, het verenigingsrecht, de eigendomsrechten van de leden, communicatie, organisatie ect.

De BvvB is een inspirerende club die haar leden ondersteund op velerlei gebieden. Daarbij worden een aantal randvoorwaarden gesteld. Zo eist de BvvB van haar leden dat er op een open en eerlijke manier zaken wordt gedaan. Om dit te toetsen is er een “Gedragscode” opgesteld. Het bevat regels en afspraken over de manier waarop VvE Beheerder zich opstellen in het zakelijk verkeer. NOP VvE-beheer onderschrijft deze gedragscode en geeft daarmee tevens aan een bijdrage te willen leveren aan een constructieve ontwikkeling en toepassing van de beroepsgroep.