Duurzaamheid

Duurzaamheid kent vele varianten. De kleur is in het algemeen groen. Duurzaam Ondernemen betekend dat bedrijven bij het nemen van beslissingen niet uitsluitend  een beter rendement nastreven maar ook kansen benutten voor een beter welzijn van haar medewerkers, de maatschappij  en het milieu. Of te wel het gaat om de drie P’s: People, Planet en Profit.

We gebruiken hier ook vaak de term maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).
NOP-gebouwbeheer onderneemt vanuit een maatschappelijke betrokkenheid die een stap verder gaat als de wettelijke voorschriften.

In verschillende regelgeving is vastgelegd dat bedrijven die maatregelen dienen te treffen die binnen 5 jaar worden terugverdiend. Zo zegt het eerste deel van artikel 2.15 van de BARIM ”Degene die de inrichting drijft neemt alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder”

NOP gebouwbeheer denkt graag mee over hoe energiebesparing en duurzaamheid binnen uw organisatie gestalte kan krijgen. Dit betekend vaak een combinatie van anders anders omgaan met energieverbruik en een aantal technische veranderingen.

De tools die we daar bij gebruiken zijn:

  • EPA W (inclusief het maatwerkadvies)
  • EPA U (inclusief het maakwerkadvies)
  • De quickscan duurzame energie van agentschap NL
  • Installatie Performance Scan

NOP Gebouwbeheer zal in haar adviezen altijd met u bespreken welke oplossingen rendabel zijn. Wij kijken graag op welke subsidies u aanspraak kunt maken. Het is lang niet altijd kostbaar om bij te dragen aan een beter milieu. Het is vaak zo dat energiebesparende maatregelen geld opleveren zodra de investering is terugverdiend.