VvE-beheer

Wij zorgen voor uw vastgoed, uw gebouw, uw woning. Dat doen wij al jaren met passie, onze vakmensen staan met raad en daad voor u klaar. Of het nu om bestuurlijke, financiële, juridische, administratieve, onderhoudstechnische of beheertechnische vraagstukken gaat, wij kunnen u van dienst zijn. Wij maken gebruik van één persoonlijk aanspreekpunt voor alle soorten dienstverlening. NOP benadert de organisatie van een VvE bij voorkeur vanuit een technisch perspectief. Zo is de waarde van uw pand het meest gewaarborgd.

Waarom NOP

VVE’s kiezen al jarenlang voor NOP vanwege onze no-nonsense aanpak, open-mind, kennis van zaken en reële tarieven. Daar staan wij voor: voor uw kwaliteit van wonen en leven!

VvE beheer bestaat uit verschillende aspecten, die wij onderverdelen in drie categorieën, te weten:

Een meer jaren onderhoudsplanning (MJOP) is de basis en leidraad voor veel beslissingen en heeft daardoor raakvlakken met alle beheergebieden.

Duidelijk

Daarnaast hebben wij vanuit onze organisatie veel oog voor het sociale aspect binnen een VvE. Vaak zien we dat eigenaren het moeilijk met elkaar eens kunnen worden over belangrijke zaken. Met begrip voor ieders standpunt, heldere en transparante afspraken en een goede documentatie zoeken wij naar verbindingen en mijden we tegenstellingen.