Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is een onafhankelijke gedragstoezichthouder en maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Samen met De Nederlandsche Bank (DNB) draagt de AFM bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland aldus de website van de AFM. Iedere VvE heeft een verzekeringspakket en in veel VvE’s gaat veel geld om. Bij de keuze van een VvE beheerder wilt u over deze onderwerpen zekerheid.

NOP VvE-beheer[1] is lid van branchevereniging BvvB. Stichting BvvB collectief  is geënt op het professioneel beheer van Verenigingen van Eigenaren op het gebied van bemiddeling in:

  • Schadeverzekeringen particulier
  • Schadeverzekeringen zakelijk
  • Spaarrekeningen
  • Betaalrekeningen
  • Elektronisch Geld

Een en ander conform onze collectieve AFM-vergunning onder nummer 12043832. Onze werkwijze is er op gericht omissies zo veel mogelijk te voorkomen, ze zijn echter niet uit te sluiten. Dit kan er toe leiden dat u een klacht wenst te melden. Indien u een klacht heeft, vragen wij u dit kenbaar te maken. Onze reactie zal er altijd op gericht zijn de oorzaak van uw klacht weg te nemen. Mocht dit onverhoopt, om welke reden dan ook, niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de klachtenbehandelaar van de stichting BvvB collectief.

Indien wij er samen niet uit komen, kunt u zich altijd wenden tot het Klachteninstituut Financiële Diensten (KiFiD) , een onafhankelijke stichting die uw klacht (kosteloos) zal beoordelen. Ons aansluitnummer is 300.016421.

Dienstenwijzer

In de “Dienstenwijzer Stichting BVVB Collectief” vindt u meer informatie over onze diensten die onder de vergunningplicht van de AFM valt. In combinatie met het onderschrijven van de “Gedragscode” biedt dit de VvE’s die wij beheren de zekerheid die je van een professionele VvE beheerder mag verwachten. Hieronder vindt u zowel de Dienstenwijzer als de Gedragscode.

[1]NOP VvE-beheer is een handelsnaam van Baars Consulting