Financieel
beheer

Professioneel beheer van een VvE kan niet zonder een verantwoorde en inzichtelijke administratie. Dit betreft zowel de financiële administratie als alle overige zaken die goed dienen te worden vastgelegd. Een goede financiële planning biedt zekerheid en rust.

NOP VvE beheer voert graag het financieel beheer voor u uit. Daarbij is het kostenplaatje uitermate belangrijk en wordt door ons nauwlettend in de gaten gehouden. Wij zoeken graag de grenzen voor u op met betrekking tot volledigheid ten opzichte van kostenbesparing. U kunt alle relevante financiële gegevens over de VvE online in een beveiligde omgeving bekijken, zodat u weet wat er gebeurt.

Uitgebreide mogelijkheden

Een greep uit de taken die wij voor u uit kunnen voeren:

  • In overleg met tekenbevoegden een bankrekening openen en inregelen.
  • Het berekenen van de servicekosten volgens één of meerdere verdeelsleutels.
  • Het incasseren van servicekosten middels automatische incasso’s
  • Het voeren van een actuele en inzichtelijke administratie.
  • Controle op achterstallige betalingen en zo nodig passende maatregelen treffen.
  • Facturen toetsen aan geleverde werkzaamheden.
  • Opstellen balans, exploitatierekening en begroting.

Samenspraak met het bestuur

Bij al onze activiteiten is de samenspraak van met het bestuur erg belangrijk. Een heldere en concrete communicatie is daarbij essentieel en zal door ons optimaal verzorgd worden. Met NOP kiest de VvE voor eerlijk en betrouwbaar beheer van hoge kwaliteit. Kortom; er is geen gedoe.

Voor het vastleggen van gegevens werkt NOP met het Convect beheersysteem gekoppeld aan de financiële administratiesoftware van Exact.