Wat is een Vereniging van Eigenaren (VvE)?

Een VvE wordt opgericht als een gebouw wordt gesplitst in appartementsrechten. De splitsing vindt altijd plaats bij notariële akte. Hierop zijn geen uitzonderingen. Nadat de VvE bij notariële akte is opgericht, dient de vereniging zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK).

De eigenaren van de appartementsrechten zijn samen eigenaar van het gehele gebouw. Een VvE is zowel de organisatie als de entiteit waarin deze gezamenlijke eigenaren georganiseerd zijn. Iedereen die een appartement koopt, wordt van rechtswegen (automatisch) lid.  Het lidmaatschap wordt ook weer van rechtswegen beëindigd als het appartementsrecht verkocht wordt. Een eigenaar kan zijn lidmaatschap dus niet zelf opzeggen. Eigenaren zijn zowel verantwoordelijk voor hun eigen appartement als ook mede verantwoordelijk voor het gehele gebouw.

Vaak heeft een appartementencomplex slechts één VvE. Het kan echter ook voorkomen dat een complex is opgedeeld in meerdere VvE’s. We spreken dan van een hoofdsplitsing en ondersplitsingen. Voor een dergelijke situatie kan worden gekozen als verschillende gebruikers-/eigenarengroepen uiteenlopende belangen hebben. Denk bijvoorbeeld aan de complexen met commerciële ruimtes/winkels op de begane grond en woningen op de verdiepingen. In de splitsingsakte staat altijd beschreven welke VvE verantwoordelijk is voor welke gebouwdelen.

Wat doet een Vereniging van Eigenaren?

De VvE treed waar nodig naar buiten als de eigenaar van het gebouw en behartigd de belangen van de appartementseigenaren die gezamenlijk het gebouw in eigendom hebben. Daarnaast heeft de VvE de verantwoordelijkheid voor zowel het dagelijks- als het groot onderhoud en het schoonhouden van de schil* van het gebouw, de algemene ruimtes, eventuele bijgebouwen en de bijbehorende grond.

*Met de schil van het gebouw worden alle bouwkundige elementen aan de buitenzijde van het pand bedoeld. Het gaat dus om het dak, de gevels en de fundering. In de splitsingsakte worden de verschillende onderdelen en wie daarvoor verantwoording draagt nader gepreciseerd.

Bestuur van een Vereniging van Eigenaren

Iedere VvE bestaat tenminste uit twee organen. De Algemene Ledenvergadering (ALV) en het bestuur. Het bestuur wordt benoemd door de ALV. Het bestuur exploiteert de organisatie van de vereniging en voert de besluiten uit die tijdens een ALV zijn genomen.

Het bestuur dat meestal uit een oneven aantal mensen bestaat, kan gevormd worden door eigenaren van een appartement of door één of meerdere buitenstaanders. In veel gevallen worden beheerwerkzaamheden en soms ook het bestuur uitbesteed aan een Vve beheerder. Indien er sprake is van een één hoofdig bestuur, dan dient er vanuit de leden een voorzitter van de ALV te worden gekozen.

Vereniging van Eigenaren beheer

Het beheer van de Vereniging van Eigenaren kan veilig uitbesteed worden aan NOP VvE beheer. De VvE heeft hiermee de zekerheid dat het VvE beheer in goede handen is en hoeft zelf geen ingewikkelde beslissingen te nemen. Kortom, met NOP is er geen gedoe binnen de VvE.

Bekijk de mogelijkheden die wij voor uw VvE kunnen bieden op het gebied van VvE beheer en neem direct contact met ons op!