Aanpassingen aan de buitenzijde van uw appartement.

Kan ik veranderingen aanbrengen aan de buitenzijde van mijn appartement?

De schil van het gebouw, dus alles aan de buitenzijde, valt onder verantwoording van de VvE. Wilt u iets wijzigen dan dient u overleg te plegen met het bestuur.
In een aantal gevallen is er een vergunning nodig voor veranderingen aan de schil. Vaak is er toestemming nodig van de algemene leden vergadering (ALV).
Tevens is het gebruikelijk dat de eigenaar die iets wijzigt een verklaring afgeeft dat eventuele schade of extra onderhoudskosten ten gevolgen van de wijziging voor zijn/haar rekening komt.

Van deze verklaring wordt meestal tevens een kettingbeding gemaakt.

Mag ik een dakdoorvoer maken?

Nee dit is niet toegestaan zonder toestemming van het bestuur/de vergadering van eigenaars.
Zie ook de vraag: kan ik veranderingen aanbrengen aan de buitenkant van mijn appartement.

Mag ik een schotel-antenne monteren?

De schil van het gebouw, dus alles aan de buitenzijde, valt onder verantwoording van de VvE.
Wilt u iets aanbrengen of wijzigen, neem dan contact op met de bestuurder van de VvE voor overleg.
In een aantal gevallen is er een vergunning nodig voor veranderingen aan de schil. Vaak is er toestemming nodig van de algemene leden vergadering (ALV).
Tevens is het gebruikelijk dat de eigenaar die iets wijzigt, een verklaring afgeeft dat eventuele gevolgschade van de wijziging voor zijn/haar rekening komt.