Tag Archief van: NOP VvEbeheer

De klachtplicht bij gebreken aan gemeenschappelijke gedeelten en zaken

De klachtplicht bij gebreken aan gemeenschappelijke gedeelten en zaken

Een eigenaar die geconfronteerd wordt met een lekkage via de gemeenschappelijke gevel en daarover rechtstreeks bij de aannemer een herstelverzoek neerlegt: praktisch of (juridisch) onhandig?

Lees meer

9 Knelpunten voor woningcorporaties bij gemengde VvE’s

Al vele jaren ontmoeten particuliere en woningcorporaties elkaar in gemengde complexen wat al de nodige uitdagingen met zich mee brengt. Vervolgens zijn woningcorporaties continue onderhevig aan verandering, denk bijvoorbeeld aan de herzieningswet.

Dit herzieningswet beoogt het functioneren van woningcorporaties als ondernemingen met een maatschappelijke taak te verbeteren. Daartoe worden de Woningwet en een aantal andere wetten gewijzigd. In het wetsvoorstel wordt de rol van corporaties bij de uitvoering van de woonopgave van gemeenten op het terrein van de sociale huursector en maatschappelijk vastgoed onderstreept. Waarde wordt gehecht aan concrete afspraken hierover tussen gemeenten en corporaties..

Lees meer