Waarom Woningonderhoud

Woningonderhoud: waarom?

Waarom is woningonderhoud nodig? Om te beginnen zijn huiseigenaren wettelijk verplicht woningonderhoud te plegen. Daarnaast verkoopt een huis zonder achterstallig onderhoud beter en is een goed onderhouden huis meer waard.

Achterstallig onderhoud beïnvloedt woningwaarde

Achterstallig onderhoud aanpakken is belangrijk voor de woningwaarde. Alleen een specialist (bijvoorbeeld een taxateur) kan de financiële impact van achterstallig onderhoud vaststellen.

Bron: Vereniging eigen huis
Lees hier het hele artikel

Bouwtechnische keuring nu standaard in modelkoopcontract
 Bouwtechnische keuring standaard in koopovereenkomst beschermd nieuwe appartementeigenaars
BTW over zonnepanelen

VEH vraagt om praktische oplossing bij btw-teruggave

Huiseigenaren die btw over zonnepanelen, gekocht vóór 20 juni 2013, terugvragen, blijken alsnog jaaraangifte te moeten doen over alle jaren na aankoop. Vereniging Eigen Huis heeft de staatssecretaris van Financiën om een praktische oplossing gevraagd. Hierdoor kan onnodige bureaucratie worden voorkomen.

Huiseigenaren hebben zich in groten getale bij de Belastingdienst gemeld om alsnog btw over hun zonnepanelen terug te vragen. Dit is mogelijk sinds een arrest van de Hoge Raad van 15 december 2017. De grote toeloop leidt inmiddels tot vertraging in de afhandeling van de aanvragen bij de Belastingdienst.

Bron: Vereniging eigen huis
Lees hier het hele artikel

Gevolgen onjuiste inschrijving Kamer van Koophandel

De vergadering van eigenaars van een VvE  benoemt het bestuur. Op het moment dat een nieuw bestuur is gekozen zijn de bestuursleden bevoegd als zodanig te handelen.

Op 22 maart 2007 is de Handelsregisterwet 2007 aangenomen. Deze wet geldt inmiddels per 1 januari 2010 voor alle VvE’s. In deze wet is geregeld dat een VvE in het handelsregister moet zijn ingeschreven. Tot het doen van opgave ter inschrijving is ieder der bestuurders van de VvE’s verplicht. Deze verplichting tot inschrijving staat los van de benoeming door de vergadering en is geen vereiste om namens de VvE te mogen handelen. Wat zijn dan wel de gevolgen van het niet tijdig in- of uitschrijven bij het handelsregister?

Lees meer