Gevolgen onjuiste inschrijving Kamer van Koophandel

De vergadering van eigenaars van een VvE  benoemt het bestuur. Op het moment dat een nieuw bestuur is gekozen zijn de bestuursleden bevoegd als zodanig te handelen.

Op 22 maart 2007 is de Handelsregisterwet 2007 aangenomen. Deze wet geldt inmiddels per 1 januari 2010 voor alle VvE’s. In deze wet is geregeld dat een VvE in het handelsregister moet zijn ingeschreven. Tot het doen van opgave ter inschrijving is ieder der bestuurders van de VvE’s verplicht. Deze verplichting tot inschrijving staat los van de benoeming door de vergadering en is geen vereiste om namens de VvE te mogen handelen. Wat zijn dan wel de gevolgen van het niet tijdig in- of uitschrijven bij het handelsregister?

Lees meer