Berichten

Inwerkingtreding wetsvoorstel Verbetering Functioneren Vereniging van Eigenaars

Inwerkingtreding wetsvoorstel Verbetering Functioneren Vereniging van Eigenaars

In de @Rijssenbeek van 2 juni 2017 hebben wij aangegeven dat het wetsvoorstel ‘Verbetering Functioneren Verenigingen van Eigenaars’ op dat moment was aangenomen door de Eerste Kamer.

Nu wij veel vragen krijgen over de datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel, willen wij u hierbij informeren dat het wetsvoorstel daadwerkelijk in werking zal treden vanaf januari 2018. Dit volgt uit een nieuwsbericht van de Rijksoverheid.

Lees meer

Lees meer

Nieuwsbrief Vereniging eigen huis

Vereniging Eigen Huis
spacer
Nieuws – editie 12
17 juni 2017
arrow De restschuldregeling, wat houdt deze in?
arrow Overlast? De ‘aso-wet’ komt eraan
arrow ‘Erfpachtplan te duur’
arrow De consumentenvoorwaarden makelaardij zijn verbeterd
arrow Gratis e-book met 12 schildertips voor buiten
arrow Taxeer uw huis met korting
In deze editie:

Lees meer

Wetsvoorstel Verbetering Functioneren VvE’s aangenomen door Eerste Kamer

Wetsvoorstel Verbetering Functioneren VvE’s aangenomen door Eerste Kamer

In de @Rijssenbeek van 23 februari 2017 hebben wij aangegeven dat op 21 februari jl. het wetsvoorstel ‘verbetering functioneren verenigingen van eigenaars’ was aangenomen door de Tweede Kamer.

Na goedkeuring van de Tweede Kamer dient ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aan te nemen. Na ondertekening van de wettekst door de Koning en de Minister én publicatie van het wetsvoorstel, treedt dan de wet daadwerkelijk in werking.

Ook de Eerste Kamer heeft nu het wetsvoorstel aangenomen. Betreffende de inwerkingtreding is bepaald dat dit op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip geschiedt. Dit tijdstip is vooralsnog niet bekend, maar de verwachting is dat dit 1 januari 2018 zal zijn. Zodra de inwerkingtreding definitief bekend is, laten wij u dat uiteraard weten!

Is het inzagerecht van een appartementseigenaar onbeperkt?

Is het inzagerecht van een appartementseigenaar onbeperkt?

Het komt regelmatig voor dat een appartementseigenaar het bestuur van de VvE bij herhaling om inzage in de administratie verzoekt. Dit kan onder omstandigheden een effectief bestuur van de VvE aanzienlijk belemmeren en een zware belasting vormen voor het bestuur en/of beheerder.

Een appartementseigenaar heeft in beginsel recht op inzage in de administratie van het gebouw en het beheer van de fondsen  en recht op inlichtingen. Zie art. 40 lid 6 Modelreglement tot splitsing in appartementsrechten (MR) uit 1973 en 41 lid 6 MR 1983 en 1992. Let wel, bij het MR 2006 ontbreekt  ongelukkigerwijs een dergelijke bepaling.

De klachtplicht bij gebreken aan gemeenschappelijke gedeelten en zaken

De klachtplicht bij gebreken aan gemeenschappelijke gedeelten en zaken

Een eigenaar die geconfronteerd wordt met een lekkage via de gemeenschappelijke gevel en daarover rechtstreeks bij de aannemer een herstelverzoek neerlegt: praktisch of (juridisch) onhandig?

Lees meer

Wanneer is sprake van onredelijke hinder?

Wanneer is sprake van onredelijke hinder?

In de meeste (model-)splitsingsreglementen is bepaald dat eigenaren of gebruikers geen onredelijke (geluids-)hinder mogen veroorzaken.Onredelijke (geluids-)hinder is een subjectief begrip. Recent heeft de rechtbank Noord-Hollandhandvatten gegeven over de wijze waarop vastgesteld kan worden dat sprake is van onredelijke hinder.

Lees meer

 

 

Het Nationaal Energiebespaarfonds

 

 

 

De Energiebespaarlening wordt verstrekt uit het Nationaal Energiebespaarfonds. Het fonds heeft een omvang van € 300 miljoen waarvan het Rijk   € 75 miljoen bijdraagt. De Rabobank en ASN Bank treden op als cofinanciers en brengen de resterende € 225 miljoen in. Het fonds wordt ingezet om particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren een gunstige Energiebespaarlening te bieden.

Bron: Energiebespaarfonds
Lees meer over het Nationaal Energiebespaarfonds

Wetswijziging appartementsrecht laat op zich wachten.

In de @Rijssenbeek van 31 mei 2016 hebben wij het wetsvoorstel tot wijziging van het appartementsrecht kort uiteengezet. Op dat moment was de verwachting, dat de gewijzigde wet op 1 januari 2017 in werking zou treden. Daarmee zouden VvE’s samengevat verplicht worden te reserveren en daarnaast de mogelijkheid krijgen om overeenkomsten van geldlening aan te gaan.

Tot inwerkingtreding van de wet is het tot op dit moment niet gekomen. De stand van zaken is, dat het wetsvoorstel nog steeds bij de Tweede Kamer ligt ter behandeling. Al met al kan het

(dus) nog wel even duren voordat de definitieve tekst van de wet bekend is en de gewijzigde wet in werking treedt.

Bron: Rijssenbeek advocaten
Lees hier het hele bericht

 

Eerste deelnemers geslaagd opleiding Professioneel VvE Beheer

Op 20 december j.l. hebben de cursisten van de opleiding Professioneel VvE Beheer van de Vastgoed Business School te Eindhoven in samenwerking met de Stichting VVErtimago examen afgelegd. Hiervoor is  80% van de kandidaten geslaagd en ontvangen het diploma Professioneel VvE- beheer. Daarnaast worden zij geregistreerd in het persoonsregister van de Stichting VVErtimago.

 

Bron: VvE Centraal
lees hier het hele artikel