Op deze pagina vindt u binnenkort een lijst met (FAQ) veelgestelde vragen over VvE-beheer.

Is onze VvE wel goed verzekerd?
Ieder pand dat NOP VvE-beheer beheerd, heeft minimaal een standaard opstalverzekering waarin tevens de wettelijke aansprakelijkheid m.b.t. het gebouw verzekerd is. In de meeste gevallen is het eigenaarsdeel* geheel of gedeeltelijk mee verzekerd. Voor zekerheid in uw situatie kunt u de verzekeringspolis van uw VvE raadplegen. Naast de gebouw (opstal)verzekering is er vaak een bestuursaansprakelijkheid- en een ongevallenverzekering afgesloten. Voor zekerheid over welke verzekering er in uw situatie is afgesloten, kunt u de verzekeringspolis van uw VvE raadplegen. Op de website van uw eigen VvE vindt u de polis onder; documenten -> verzekeringen. * Voor meer uitleg over het eigenaarsdeel is er een afzonderlijke vraag en antwoord aangemaakt.
Mag ik een schotel-antenne monteren?

De schil van het gebouw, dus alles aan de buitenzijde, valt onder verantwoording van de VvE.
Wilt u iets aanbrengen of wijzigen, neem dan contact op met de bestuurder van de VvE voor
overleg. In een aantal gevallen is er een vergunning nodig voor veranderingen aan de schil.

Vaak is er toestemming nodig van de algemene leden vergadering (ALV).
Tevens is het gebruikelijk dat de eigenaar die iets wijzigt, een verklaring afgeeft dat eventuele
gevolgschade van de wijziging voor zijn/haar rekening komt.

Sleutels bij laten maken, hoe werkt dat?

test