Mogelijk verplichte energiebesparende maatregelen VvE’s

Op 14 oktober 2016 verscheen de Nationale Energieverkenning 2016 (Nev). Daaruit blijkt dat een aantal doelen op koers ligt, maar ook een aantal doelen niet lijkt te worden gehaald. Dit geldt onder meer voor de extra energiebesparing van 100 PJ (petajoule) in 2020 (1 petajoule is ongeveer gelijk aan het jaarverbruik van gas en elektra van 15 you can try these out.000 huishoudens). Daarnaast lijkt de groei van hernieuwbare energie te stagneren. Dit heeft ertoe geleid dat nieuwe maatregelen zullen worden genomen die tevens gevolgen kunnen hebben voor VvE’s.

De stagnatie heeft onder meer te maken met het moeizame proces van energiebesparing in de gebouwde omgeving, vooral bij particulieren, waaronder ook VvE’s. Om dit te bevorderen is inmiddels een convenant tussen Energie-Nederland, Netbeheer Nederland, NVDE en de ministeries van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken op hoofdlijnen akkoord bevonden.

Bron: Rijssenbeek advocaten.
Lees hier het hele artikel

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *